En

Контакти

България, град:Троян, ПК: 5600
ул. Стара планина 34
Тел. +359 670 68900 , +359 878407751
Факс: +359 670 68901
Резервации:  +359 670 68900
Е-mail: chateau@hotel-cm.com

 

СМЕТКА В ЛЕВА

БАНКА ДСК

BIC:   STSABGSF

IBAN: BG57STSA93000023835650

“ЛЕСО ЕКСПОРТ ИМПОРТ ” ООД

 

географска дължина  24.7092819213867
географска ширина    42.8887155905657