En

Новини

„ЛЕСО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ“ ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.073

 

„ЛЕСО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ“ ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

На 17.07.2020 г. „ЛЕСО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ“ ООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073-4441-C01 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.   

 

Периодът на изпълнение на проекта е 3 месеца до 17.10.2020г.

 

Проектът е на стойност 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и  1 500 лв. национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

 

20.07.2020 г.