En

Новини

„ЛЕСО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ“ ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв

„ЛЕСО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ“ ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с

оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

15.10.2021 г.

 

На 14.10.2021 г. „ЛЕСО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ“ ООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.089-1897-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.  

 

Периодът на изпълнение на проекта е 3 месеца до 14.01.2022г.

 

Проектът е на стойност 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.